Skip to main content

Veiligheid en kwaliteit (KAM)

Kwaliteit, arbo, milieu (KAM) en veiligheid staan centraal bij alles wat RWM doet. Dit geldt niet alleen voor onze werknemers, maar ook voor u, als inwoner van ons inzetgebied. Onze medewerkers bevinden zich dagelijks in uw privéomgeving en wij vinden het belangrijk dat u zich hier prettig en veilig bij voelt. Zodat u aan het verkeer kunt deelnemen, met uw hond kunt wandelen en kinderen buiten kunnen spelen. Dit alles met zo min mogelijk hinder van onze werkzaamheden.

Alle werkzaamheden brengen risico’s met zich mee, sommige risico’s zijn groot en andere klein. RWM inventariseert en evalueert regelmatig alle mogelijke risico’s, en bekijkt welke maatregelen nodig zijn om een risico kleiner te maken. Een voorbeeld van een maatregel is dat wij onze medewerkers bewust maken van veiligheid en gedrag, en de gevolgen die dit mogelijk voor anderen heeft. Denk aan veiligheid van voertuigen, maar ook aan het milieu. Een goed milieu is namelijk voor iedereen belangrijk.