Skip to main content

KAM (kwaliteit-arbo-milieu) en Veiligheid

Kwaliteit

Bedrijven zoals RWM moeten zich aan verschillende richtlijnen houden. De kwaliteit van de producten en diensten moet continue worden verbeterd en worden geborgd om aan de wensen van de markt te voldoen. Regelmatig worden opleidingen, cursussen en instructies aan het personeel verzorgd, om de kwaliteit te waarborgen. Denk aan opleidingen voor leidinggevenden, nascholingscursussen voor de vrachtwagenchauffeurs, maar ook aan verschillende cursussen voor het overig personeel zoals bijvoorbeeld BHV.

Arbo (of arbeidsomstandigheden):

Daarnaast moeten de arbeidsomstandigheden voor het personeel optimaal zijn zodat beroepsziektes en ongelukken kunnen worden voorkomen. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de Arbowet. Werknemers moeten werkzaamheden uitvoeren die veilig en lichamelijk zo weinig mogelijk belastend zijn.

Milieu

Milieu heeft ook een belangrijke rol bij bedrijfsprocessen. Bedrijven moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze moeten voorkomen dat het milieu schade ondervind van de bedrijfsprocessen die worden uitgevoerd. Afval is er altijd, zeker in onze branche, echter is de opzet dat dit afval op een zo milieuvriendelijke wijze worden ingezameld (recycling).

Veiligheid

Een bedrijf draagt niet alleen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar eigen personeel en materieel. Een bedrijf staat midden in de maatschappij en zal daar op iedere moment rekening mee moeten houden, op de milieuparken, bedrijfsterreinen, maar vooral ook op de openbare weg. Onze medewerkers bevinden zich dagelijks in uw privéomgeving en wij vinden het belangrijk dat niet alleen ons personeel, maar ook u zich hier prettig en veilig bij voelt, zodat u zo min mogelijk hinder van onze werkzaamheden ondervindt

KAM-coördinator

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid zijn verschillende onderdelen van het bedrijfsproces. Het is belangrijk dat deze onderdelen goed worden gecoördineerd. RWM heeft hiervoor een KAM-coördinator in dienst, die bovendien veiligheidskundige is.