Skip to main content

Méér dan afval

Kantoor

RWM: Duurzaam denken, Duurzaam doen.

In een turbulente omgeving, waarbij ontwikkelingen zoals circulaire economie, arbeidsmarktkrapte en duurzaamheid steeds meer impact hebben op onze inwoners, gemeenten én RWM hebben wij een toekomstvisie uitgewerkt, waarin we de positie en bijdrage van RWM verduidelijken. Deze is als volgt te typeren: 

  • Partner van de gemeente: gericht op het breder ondersteunen met sectorkennis en 
    uitvoeringsdeskundigheid.
  • Stevige verankering in de regio: met een duidelijke focus op onze inwoners en meer samenwerking in de regio. 
  • Met focus op duurzaamheid: centraal staat het verder ontwikkelen van duurzaamheid: in grondstoffenbeheer en reiniging. 
  • Vanuit een duidelijke opdracht: de samenwerking met onze gemeenten is gebaseerd op een professionele opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. 
  • Doelmatig en verantwoord: als verlengstuk van onze gemeenten werken wij doelmatig en maatschappelijk verantwoord.

Visie van RWM

RWM wil structureel van toegevoegde waarde zijn bij het inzamelen en laten verwerken, recyclen en hergebruiken van afval en grondstoffen en het schoonhouden van de openbare ruimte. Met onze dienstverlening staan wij midden in de lokale samenleving. Als samenwerkingsverband van en vóór de gemeenten hebben we daarom een belangrijke bijdrage te leveren.

Met al onze kennis en passie werken we dagelijks aan een wereld, waarin we waardevolle grondstoffen opnieuw gebruiken. We dragen bij aan een duurzame leefomgeving, waarbij we met inzameling, reiniging en andere dienstverlening zorgen voor een regio, waarin we prettig kunnen wonen, recreëren en werken.

Door samenwerking aan de ene kant en eigen verantwoordelijkheid en vernieuwingsnoodzaak aan de andere kant staat RWM te boek als een organisatie waar onze inwoners en gemeenten steevast op kunnen rekenen. Niet alleen door de inzet van vandaag, maar ook met alle aandacht voor de ontwikkeling van morgen. 

RWM weet dat de aard van haar werk effect heeft op mens, milieu en maatschappij. Wij vinden het vanzelfsprekend om rekening te houden met duurzaamheid tijdens de uitvoering van onze taken. Duurzaamheid staat daarom centraal in ons denken en doen.

Missie

RWM weet dat de aard van haar werk effect heeft op het milieu en de maatschappij. Wij vinden het vanzelfsprekend om rekening te houden met duurzaamheid tijdens de uitvoering van onze taken. Betrokkenheid bij mens en milieu staat daarom bij ons hoog in het vaandel.

Daarnaast is RWM een solide en modern bedrijf, dat eerlijk en integer zaken doet. RWM staat voor kwaliteit en service, uitgevoerd door deskundig en betrokken personeel.

Kerntaken

RWM richt zich op het inzamelen van afval, de reiniging van de openbare ruimte en het beheer van milieuparken in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Daarnaast verricht RWM ook andere activiteiten in de openbare ruimte, zoals het bestrijden van gladheid en onkruid.