Skip to main content

Méér dan afval

Kantoor

Kerntaken

RWM richt zich op het inzamelen van afval, de reiniging van de openbare ruimte en het beheer van milieuparken in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beekdaelen en Stein. Daarnaast verricht RWM ook andere activiteiten in de openbare ruimte, zoals het bestrijden van gladheid en onkruid.
 

Visie

RWM voert haar werkzaamheden op het gebied van afvalinzameling en daaraan verwante taken zo efficïënt mogelijk uit, met veel respect voor de omgeving en de mensen in en om het bedrijf.

RWM zorgt in de Westelijke Mijnstreek voor afvalinzameling en daaraan verwante reinigingstaken. Wij streven ernaar ons werk zo efficiënt mogelijk te doen, om kosten voor gemeenten en haar inwoners zo laag mogelijk te houden. RWM wil werken op een verantwoorde wijze, met oog voor de omgeving, medewerker en inwoners van haar inzetgebied.

RWM is de uitvoerende organisatie van de aandeelhoudende gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek. Uitgangspunt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden zijn de beleidsmatige kaders van deze gemeenten.
 

Missie

RWM weet dat de aard van haar werk effect heeft op het milieu en de maatschappij. Wij vinden het vanzelfsprekend om rekening te houden met duurzaamheid tijdens de uitvoering van onze taken. Betrokkenheid bij mens en milieu staat daarom bij ons hoog in het vaandel.

Daarnaast wil RWM gezien worden als een solide en modern bedrijf, dat eerlijk en integer zaken doet. RWM staat voor kwaliteit en service, uitgevoerd door deskundig en betrokken personeel.