Skip to main content

Sociaal werkgeverschap

Sociale werkvoorziening

RWM had een samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening Vixia en het Regionaal Werkbedrijf. Doel daarbij is om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zeven personen uit deze doelgroep werken structureel bij ons, een groter aantal werkt op incidentele basis. Wij streven ernaar dit aantal te vergroten.

Naast dit samenwerkingsverband was RWM ook aangesloten bij KOM-MIT, een stichting onder regie van Vixia, die zich ook inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in het reguliere bedrijfsleven.
 

Opleiding

Het streven van RWM is om haar taken op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren. Daarnaast geldt er voor de activiteiten van RWM wettelijke regelgeving, bijvoorbeeld voor Arbo. Hiervoor is het belangrijk dat de medewerkers over genoeg kennis en vaardigheden beschikken om hun werk adequaat kunnen doen. Hiertoe inventariseert de afdeling P&O jaarlijks welke cursussen nodig zijn. Het opleiden en ontwikkelen van nieuw personeel is één van de uitgangspunten van het beleid van RWM.
 

Werving en Selectie

Het opleiden en ontwikkelen van het eigen personeel is belangrijk voor RWM. Voor het bedrijf is het belangrijker dat iemand in de beschikbare functie volleerd is, dan dat diegene kan groeien.  Competenties wegen zwaarder dan ervaring die iemand al heeft. Het bieden van doorgroeimogelijkheden vinden wij vaak belangrijk.