Skip to main content

Méér dan afval

Wij zijn hét bedrijf voor afvalinzameling en reiniging van de Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. Samen met deze gemeenten streven wij naar een betere afvalscheiding en een efficiënte inzameling van huishoudelijk afval.

In de Westelijke Mijnstreek hanteren wij één inzamelsysteem: dif-tar. Dit staat voor gedifferentieerd tarief. Het betekent dat u een verschillend tarief betaalt voor verschillende soorten afval. Er geldt een hoog tarief voor restafval, en een laag tarief voor Gft-afval. Dankzij dif-tar heeft u zelf invloed op uw afvalstoffenheffing. In de regel geldt: hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw afvalstoffenheffing is.

Naast afvalinzameling houden wij ons ook bezig met allerlei reinigingstaken. Denk hierbij aan reiniging van de openbare weg, gladheidbestrijding en bestrijding van onkruid. Dankzij onze ervaring adviseren wij de gemeenten bij het maken van beleid op afval- en reinigingsgebied.