Skip to main content

Containers

Als uw huis onder laagbouw valt, wordt uw afval meestal opgehaald met behulp van minicontainers. Containers zijn er voor restafval (40 liter en 240 liter) en groente-, fruit- en tuinafval (40 liter en 140 liter). Deze worden eens per twee weken geledigd. Wanneer dit gebeurt vindt u op uw afvalwijzer. Onderaan deze pagina vindt u hoe u uw minicontainer zo buiten zet dat wij deze goed kunnen ledigen.

In de Westelijke Mijnstreek wordt gewerkt met dif-tar: een gedifferentieerd tarief voor afvalstoffen. Een hoog tarief voor restafval, een laag tarief voor gft-afval. U betaalt alleen voor het afval dat wij inzamelen. Voor gft-afval gaat dit per kilo. Voor restafval gaat dit per kilo én per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt.

U kunt geld besparen als u uw afval goed scheidt en uw container alleen aanbiedt als deze helemaal vol is.

Instructies

Om te zorgen dat wij uw afval goed kunnen inzamelen, is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal instructies.

Achterlader

Hebben uw containers géén sticker met pijl op de deksel, dan wordt uw huisafval ingezameld door een achterlader. Om uw afval zo goed mogelijk te kunnen afhalen is het belangrijk dat onze beladers gemakkelijk bij uw container kunnen.

 • April t/m september: Zet de container vóór 6.00 uur ’s ochtends aan de straat.
 • Oktober t/m maart: Zet de container vóór 7.00 uur 's ochtends aan de straat;
 • Sluit het deksel goed;
 • Zet de container met het handvat naar de straat;
 • Maak uw container niet te vol. U dient uw container aan te bieden met gesloten deksel;
 • Gebruikt u containerzakken? Laat deze niet over de rand van de container hangen, maar vouw ze naar binnen, zodat ze los in de minicontainer zitten;
 • Containerzakken zijn niet toegestaan bij gft-containers. Ook niet de Dumil zaken met kiemplant-logo;
 • Zet geen afval naast de container. Dit wordt niet meegenomen.
Zijlader

Heeft uw container een sticker met een pijl op de deksel? Dan wordt uw container door een zijlader met robotarm geleegd. 

 • April t/m september: Zet de container vóór 6.00 uur ’s ochtends aan de straat.
 • Oktober t/m maart: Zet de container vóór 7.00 uur 's ochtends aan de straat;
 • Zet containers aan de juiste zijde van de weg;
 • Zet de container met het handvat van de straat af gericht;
 • Laat voldoende ruimte tussen de containers. Bij de grotere restafvalcontainer 10 cm (een vuistdikte) en bij de kleinere gft-container 20 cm (plusminus twee vuistdiktes);
 • Plaats de containers in één lijn langs de weg;
 • Plaats de container niet achter of naast obstakels, zoals lantaarnpalen;
 • Gebruikt u containerzakken? Laat deze niet over de rand van de container hangen, maar vouw ze naar binnen, zodat ze los in de minicontainer zitten;
 • Bij gft-containers zijn geen containerzakken toegestaan;
 • Maak uw container niet te vol. Containers dienen aangeboden te worden met gesloten deksel;
 • Zet geen afval naast de container. Dit wordt niet meegenomen;

Met dank van ons personeel!