Skip to main content

Bedrijfsinformatie / Organisatie

RWM Bedrijfsfilm

Geschiedenis van RWM

In 2010 richtten de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein RWM NV op. Deze gemeenten, samen de Westelijke Mijnstreek, waren op zoek naar een oplossing om afval efficiënter op te halen en grondstoffen beter te scheiden. De gemeenten vonden het ook belangrijk dat RWM een betere dienstverlening biedt en mogelijkheden heeft voor sociaal werkgeverschap. Tijdens de verkennings- en oprichtingsfase ontstond de werknaam Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek. Deze werd al gauw afgekort tot RWM.

In het begin haalde RWM alleen huishoudelijk afval van de laagbouw op. Het bedrijf zette daarvoor 110.000 nieuwe minicontainers uit. Om de minicontainers leeg te maken, werden acht nieuwe vuilniswagens gekocht, waarvan twee zijladers. Daarna nam RWM ook het ophalen van andere soorten afval over, net als het beheer van de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek. Vervolgens werd RWM ook verantwoordelijk voor de reiniging van de verharde openbare ruimte, waaronder de gladheidbestrijding. Op 1 januari 2023 werd het werkgebied van RWM nog groter. Sinds die dag werkt RWM ook in de gemeente Echt-Susteren. 

RWM heeft sinds 2010 een solide basis kunnen opbouwen. Dit was mogelijk dankzij de expertise die beschikbaar was bij de gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast stuurt de organisatie ook door scherp op de kosten. RWM ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij een gezonde financiële huishouding, modern materieel en gemotiveerd personeel. Voor de toekomst wordt onderzocht of RWM haar diensten kan aanbieden voor andere taken binnen de openbare ruimte.


Organogram

RWM heeft een platte organisatiestructuur, zoals hieronder weergegeven:

Bestuur RWM

De directeur vormt tevens het dagelijks bestuur van RWM. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur. De vijf aandeelhoudende gemeenten vervullen de eigenaarsrol in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. Theo Lemmen
  • Dhr. Bas Thissen
  • Dhr. Paul Rademacher

Directeur/bestuurder

  • Drs. Ralf Krewinkel

Uitvoerende Organisatie

Verschillende teams, onder leiding van een teamleider, zorgen voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

  • Team Haalvoorzieningen zorgt voor het restafval, gft, PMD, oud papier en grof snoeiafval dat aan huis wordt opgehaald. 
  • Team Reiniging zorgt voor reiniging van de straten, markten, kolken, onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding en bladverwijdering. 
  • Team Brengvoorzieningen zorgt voor de ontvangst en het verwerken van afval aangeboden op milieuparken en boven/ondergrondse containers zoals textiel- en glasbakken in uw wijk.


Bedrijfsgegevens

Bankrekeningnummer: NL47 INGB 0664 1643 82
BTW-nummer: 8224.87.718.B01
KvK-nummer: 14136245