Skip to main content

Bedrijfsinformatie / Organisatie

RWM Bedrijfsfilm

Historie van RWM

In 2010 richtten de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein RWM NV op. Deze gemeenten, samen de Westelijke Mijnstreek, waren op zoek naar een oplossing om afval efficiënter in te zamelen en beter te scheiden. Daarnaast was het belangrijk om een betere dienstverlening en mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap te realiseren. Tijdens de verkennings- en oprichtingsfase ontstond de werknaam Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek. Deze werd al gauw afgekort tot RWM.

In het begin nam RWM de huisvuilinzameling van de laagbouw over en zette 110.000 nieuwe minicontainers uit. Om deze te ledigen werden acht nieuwe huisvuilwagens aangekocht, waarvan twee zijladers. Daarna nam RWM ook de inzameling van andere soorten afval over, net als het beheer van de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek. Vervolgens werd RWM ook verantwoordelijk voor de reiniging van de verharde openbare ruimte, inclusief gladheidbestrijding.

RWM heeft sinds 2010 een solide basis kunnen opbouwen. Dit door dankbaar gebruik te kunnen maken van de kunde en expertise die beschikbaar was bij de gemeente Sittard-Geleen. Maar daarnaast ook door scherp op de kosten te sturen. RWM ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij een gezonde financiële huishouding, modern materieel en gemotiveerd personeel. Voor de toekomst wordt onderzocht of RWM haar diensten kan aanbieden voor andere taken binnen de openbare ruimte.


Organogram

RWM heeft een platte organisatiestructuur, zoals hieronder weergegeven:

Bestuur RWM

De directeur vormt tevens het dagelijks bestuur van RWM. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur. De vier aandeelhoudende gemeenten vervullen de eigenaarsrol in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:
  • Dhr. Theo Lemmen
  • Dhr. Bas Thissen
  • Dhr. Paul Rademacher
Directeur/bestuurder
  • Dhr. Ralf Krewinkel
Uitvoerende Organisatie

Verschillende teams, onder leiding van een teamleider, zorgen voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

  • Team Haalvoorzieningen zorgt voor de reguliere huisinzameling van restafval, gft, PMD, oud papier en grof snoeiafval. 
  • Team Reiniging zorgt voor reiniging van de straten, markten, kolken, onkruidbestrijding, gladheidsbestrijding en bladverwijdering. 
  • Team Brengvoorzieningen zorgt voor de ontvangst en het verwerken van afval aangeboden op milieuparken en boven/ondergrondse containers zoals textiel- en glasbakken in uw wijk.


Bedrijfsgegevens

Bankrekeningnummer: NL47 INGB 0664 1643 82
BTW-nummer: 8224.87.718.B01
KvK-nummer: 14132645