Veiligheid Onze medewerkers zorgen voor hun én uw veiligheid tijdens het inzamelen van huisafval
Veiligheid Met behulp van een camerasysteem ziet de vuilniswagenchauffeur alles om zich heen.
Deel deze pagina op:

Veiligheid en kwaliteit (KAM)

Kwaliteit, arbo, milieu (KAM) en veiligheid staan centraal bij alles wat RWM doet. Dit geldt niet alleen voor onze werknemers, maar ook voor u, als inwoner van ons inzetgebied. Onze medewerkers bevinden zich dagelijks in uw privéomgeving en wij vinden het belangrijk dat u zich hier prettig en veilig bij voelt. Zodat u aan het verkeer kunt deelnemen, met uw hond kunt wandelen en kinderen buiten kunnen spelen. Dit alles met zo min mogelijk hinder van onze werkzaamheden.

Alle werkzaamheden brengen risico’s met zich mee, sommige risico’s zijn groot en andere klein. RWM inventariseert en evalueert regelmatig alle mogelijke risico’s, en bekijkt welke maatregelen nodig zijn om een risico kleiner te maken. Een voorbeeld van een maatregel is dat wij onze medewerkers bewust maken van veiligheid en gedrag, en de gevolgen die dit mogelijk voor anderen heeft. Denk aan veiligheid van voertuigen, maar ook aan het milieu. Een goed milieu is namelijk voor iedereen belangrijk.

Heeft u ondanks onze inzet toch een klacht of wilt een melding maken van een ongewenste situatie? Meld dit dan aub via dit formulier.

RWM App Afvalscheiding keuken Zijlader in actie

Afvalscheiding

Afval scheiden is goed voor het milieu, maar ook voor u en uw portemonnee. Lees hier meer over hoe u verschillende afvalstromen kunt scheiden.

Afvalinzameling

RWM zamelt uw huisafval in. Door middel van huis-aan-huisinzameling en ondergrondse containers voeren wij uw huisafval professioneel af.