Deel deze pagina op:

Bedrijfsinformatie / Organisatie

Historie van RWM

In 2010 richtten de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein RWM NV op. Deze gemeenten, samen de Westelijke Mijnstreek, waren op zoek naar een oplossing om afval efficiënter in te zamelen en beter te scheiden. Daarnaast was het belangrijk om een betere dienstverlening en mogelijkheden voor sociaal werkgeverschap te realiseren. Tijdens de verkennings- en oprichtingsfase ontstond de werknaam Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek. Deze werd al gauw afgekort tot RWM.

In het begin nam RWM de huisvuilinzameling van de laagbouw over en zette 110.000 nieuwe minicontainers uit. Om deze te ledigen werden acht nieuwe huisvuilwagens aangekocht, waarvan twee zijladers. Daarna nam RWM ook de inzameling van andere soorten afval over, net als het beheer van de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek. Vervolgens werd RWM ook verantwoordelijk voor de reiniging van de verharde openbare ruimte, inclusief gladheidbestrijding.

RWM heeft sinds 2010 een solide basis kunnen opbouwen. Dit door dankbaar gebruik te kunnen maken van de kunde en expertise die beschikbaar was bij de gemeente Sittard-Geleen. Maar daarnaast ook door scherp op de kosten te sturen. RWM ziet haar toekomst met vertrouwen tegemoet, dankzij een gezonde financiële huishouding, modern materieel en gemotiveerd personeel. Voor de toekomst wordt onderzocht of RWM haar diensten kan aanbieden voor andere taken binnen de openbare ruimte.


Organogram

RWM heeft een platte organisatiestructuur, zoals hieronder weergegeven:

Bestuur RWM

De directeur vormt het dagelijks bestuur van RWM. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en adviseert de directeur. De vier aandeelhoudende gemeenten vervullen de eigenaarsrol in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Het Management Team bestaat uit de volgende personen:

  • J.J.G. Rutzerveld - Hoofd Productie
  • P.E.A.F. Frissen - Hoofd Stafbureau
  • N.A.W. Franken - Hoofd Externe betrekkingen/Economische ontwikkelingen (Staf/Directie)

Directeur/bestuurder RWM N.V.

  • Ir. J.J.A. Pleijers

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

  • W.J.M. Magermans
  • B.P.E. Thissen
  • P.M.M. Rademacher


Uitvoerende Organisatie

Verschillende teams, onder leiding van een teamleider, zorgen voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden. Het team Afvalinzameling zorgt voor de reguliere huisinzameling van restafval, gft en lediging van boven- en ondergrondse installaties, zoals containers. Team Reiniging zorgt voor reiniging van de straten, markten, kolken en bladverwijdering. Hierbij hoort ook het bestrijden van onkruid, gladheid en ongedierte. Het team Dienstverlening Afvalproducten zorgt voor de ontvangst en het verwerken van afval aangeboden op milieuparken.


Bedrijfsgegevens

Bankrekeningnummer: NL47 INGB 0664 1643 82
BTW-nummer: 8224.87.718.B01
KvK-nummer: 14132645

RWM App Afvalscheiding keuken Zijlader in actie

Afvalscheiding

Afval scheiden is goed voor het milieu, maar ook voor u en uw portemonnee. Lees hier meer over hoe u verschillende afvalstromen kunt scheiden.

Afvalinzameling

RWM zamelt uw huisafval in. Door middel van huis-aan-huisinzameling en ondergrondse containers voeren wij uw huisafval professioneel af.