Skip to main content

Opstartproblemen bij inzameling van afval

Beste inwoners,

We hebben te maken met de grootste en meest ingrijpende bedrijfsmatige verandering van afgelopen jaren. Door efficiëntere inzet van voertuigen, zijn we van 60 naar 57 routes gegaan. Dit betekent dat élke route is gewijzigd. Dit is voor u als inwoner natuurlijk even wennen, zo ook voor onze chauffeurs. 

Routebegeleidingssyteem

Helaas brengt dit nieuwe routebegeleidingssysteem ook kinderziektes met zich, waardoor we mogelijk in een aantal straten het afval laten staan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en we doen er alles aan om dit afval alsnog op te halen. Tevens voeren we gelijk een correctie door, zodat dit bij de volgende inzamelronde niet meer gebeurt.

Ziekmeldingen

De wet van Murphy is meedogenloos, waardoor we tezamen met bovenstaand probleem, ook in ons personeelsbestand te maken hebben bij een hoge mate van ziekmeldingen. Dat maakt het afhandelen van klachten erg lastig. Vandaar dat wij ook achterlopen met het afhandelen van uw melding. 

Zijlader

Veel adressen zijn voor 2020 ingepland om ingezameld te gaan worden met een zogenaamde zijlader. Deze adressen hebben hier een apart schrijven van gehad. Vanwege bovenstaande problemen, rijden we extra 'klachtenroutes' en deze worden met een achterlader gereden. Terecht zorgt dit voor verwarring bij u als inwoner. 

Wij hebben het volste vertrouwen erin dat onze dienstverlening spoedig weer op niveau is. We zullen alle meldingen op de correcte manier in behandeling nemen en afhandelen. Tot die tijd vragen we geduld en begrip van u als inwoner.

Afval niet opgehaald?

Is onverhoopt uw afval alsnog niet opgehaald? Meld het ons middels een mailtje naar kcc@rwm.nl 

Terug naar overzicht