Skip to main content

Grondstoffencoaches gaan aan de slag

Bijna vierduizend huishoudens in de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein ontvangen de komende weken een brief van Piko en Jordy, de grondstoffencoaches van RWM. In de brief stellen de coaches zich aan hen voor en vertellen zij wat zij doen.

De grondstoffencoaches helpen inwoners om nog meer afval goed te scheiden. Veel inwoners zijn hierin al goed op weg. De vraag is hoe een volgende stap kan worden gezet. Het is de ambitie van de gemeenten om niet alleen te komen tot nog minder huishoudelijk restafval maar ook tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van de gescheiden grondstoffen.

Hoe zuiverder de stroom groente-, fruit- en tuinafval bijvoorbeeld, hoe hoogwaardiger de recycling ervan tot compost en biogas. Ook wil RWM afkeur van het gft door vervuiling van bijvoorbeeld plastic verpakkingen, houten voorwerpen, papier/karton en vuilniszakken met restafval voorkomen. Daarnaast vindt RWM nog veel etensresten en GFT in het restafval, alsook verpakkingen (pmd) en papier en karton. Kleinere stromen die nog in het restafval zitten, zijn glas en textiel.

Proefgebieden

Vanuit hun ervaring als chauffeur en belader en kennis van de dorpen en wijken gaan Piko en Jordy aan de slag in een aantal proefgebieden. Dit zijn de Kapelaan Wijnensingel met binnenring in Beek, een deel van het dorp Elsloo in Stein en de wijk Broeksittard en de buurten Buchten en Holtum in de gemeente Sittard-Geleen.

Hier zullen de coaches wekelijks hun ronde maken en in gesprek gaan met inwoners. Zij geven praktische tips, luisteren naar eventuele belemmeringen die inwoners ervaren en proberen hier samen met hen oplossingen voor te zoeken. Ook suggesties van inwoners hoe het scheiden van afval nog makkelijker kan worden gemaakt, ook bij hoogbouw, zijn van harte welkom.

Buurtsessies

Daarnaast zet RWM in op versterking van het netwerk in de wijk. Het plan is om waar gewenst kleinschalige buurtsessies of infoavonden over afval te organiseren. De buurtbijeenkomst in de Baandert in Sittard op 16 september 2023 is hier het eerste voorbeeld van. Hierbij zullen maatschappelijke organisaties als de woningcorporaties, wijk- en dorpsraden, buurtpreventieteams en buurtverenigingen worden betrokken. De grondstoffencoaches spelen ook bij deze sessies een belangrijke rol.

Terug naar overzicht