Skip to main content

Containers legen op twee manieren

RWM hanteert twee manieren om de containers te legen:

Ten eerste de oude werkwijze, nog gebruikt op veel routes waar de bakken worden geleegd met een achterlader. Het is een arbeidsintensieve manier omdat de bakken handmatig aan het voertuig worden gehangen. De inwoners langs deze routes kunnen hun bak nog plaatsen bij de gele stippen die hier destijds voor zijn aangebracht.

Ten tweede wordt er op een aantal adressen ingezameld met een zijlader. Voordeel is dat het voertuig de bakken zelf kan inhaken en legen, zonder de extra arbeidskracht. U begrijpt dat het dan wel nauw luistert hoe de bakken worden aangeboden. Niet alle plekken zijn geschikt en de juiste plek is afhankelijk van een aantal factoren. Zo moeten de containers aan één zijde van de weg worden aangeboden. Welke zijde dat is, is afhankelijk van de route die een voertuig rijdt. En de routes die zijn zo optimaal mogelijk ingesteld door de inzameldienst en vastgesteld door uw gemeente. Een kleine wijziging kan gevolgen hebben voor de hele route. De oude gele stippen hebben voor deze route geen betekenis meer.


Van achterlader naar zijlader, wat moet u doen?

Gaat uw adres over van de oude naar de nieuwe werkwijze, dan heeft RWM u hierover per brief geïnformeerd. De eerstvolgende keer dat u uw bak aanbiedt, plaatst de inzamelaar de bak terug op de plek waar u hem de volgende keer moet aanbieden. Dat is dan de juiste plek voor uw bak. Het kan zijn dat dit toevallig is op een van de gele stippen uit het oude systeem. Het kan ook elders in de straat zijn. De gele stippen zijn dus niet meer van toepassing. De bak plaatst u met het handvat richting de woning en in 1 lijn met de overige bakken. Houd hierbij tien centimeter tussenruimte. Om u te laten wennen, heeft er de eerste 8 weken van de nieuwe werkwijze een belader meegereden op het voertuig die foutgeplaatste bakken heeft gecorrigeerd. Daarna is onze ervaring dat de inwoners gewend zijn aan de nieuwe werkwijze.

Logische plek?

De inzamelplek is dus afhankelijk van de route die een voertuig rijdt. We begrijpen dat de zijde voor u soms lastig kan zijn, of mogelijk lijkt het zelfs onlogisch. U vraagt zich dan af: “Waarom kan de container niet aan deze kant staan, daar staan immers minder auto’s?” De routes zijn dermate geoptimaliseerd, dat een wijziging, gevolgen heeft voor de gehele route en er mogelijk op andere plekken knelpunten ontstaan. Het is dus niet gemakkelijk om de zijde van de straat, te wijzigen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Mochten er toch onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan kunt u deze uiteraard melden. Wij komen dan graag ter plekke met u kijken naar de beste oplossing. 


Meldsysteem onderbezet

Sinds 1 januari 2020 zijn ca. 8.000 adressen bijgekomen die voortaan met een zijlader worden ingezameld. Een aantal inwoners hebben daarop een melding gedaan bij de gemeente die helaas niet altijd binnen de juiste termijn is afgehandeld. Hiervoor onze excuses. Het ter plekke gaan om de situatie te bekijken vergt tijd, daar hebben we onvoldoende rekening mee gehouden. De komende weken is er extra capaciteit ingepland om met de melders in gesprek te gaan. Hopelijk komen we dan tot bevredigende oplossingen die zowel voor inwoners als inzamelaar werkbaar zijn.

Samengevat

Wordt er op uw adres sinds 1 januari ingezameld met een zijlader? Dan heeft u een persoonlijk schrijven hierover in uw brievenbus ontvangen. U heeft na de eerste lediging(en), uw container teruggevonden op de plek waar deze in het vervolg moet worden aangeboden. Wij hebben hierboven uitgelegd waarom er voor een bepaalde plek wordt gekozen. Bent u het toch niet eens met de gekozen plek of wilt u andere zaken onder de aandacht brengen? Meld dit dan bij uw gemeente. 

Terug naar overzicht