Skip to main content

Veelgestelde vragen over de Coronacrisis

Op basis waarvan neemt RWM beslissing in deze crisistijden?

Wij staan dagelijks in nauw contact met de omliggende gemeenten, collega reinigingsbedrijven en de Veiligheidsregio. Samen bekijken we welke maatregelen er nodig zijn en bepaalde problemen te kunnen vermijden.

Waarom is het milieupark in Stein niet voor alle afvalstromen toegankelijk?

Dit heeft een aantal redenen:

 • De inrichting en lay-out van het milieupark in Stein, leent zich niet om de maatregelen van RIVM te kunnen opvolgen. De ingang is smal en wordt gedeeld met het gemeentelager dat aan het milieupark vastzit. Er is dus veel verkeer dat in- en uit gaat, zonder dat wij daar controle over kunnen hebben, er is geen slagboom aanwezig.
 • Naast het milieupark ligt niet alleen het gemeentelager, maar ook de brandweerkazerne. Bij filevorming, blokkeren wij de doorgang van de brandweer hetgeen niet wenselijk is.
 • Vanwege toegangsdosering die wij noodgedwongen moeten toepassen, ontstaan er files. De file komt al snel uit op de doorgaande weg, de Stadhouderslaan. Dit levert zeer onwenselijke situaties op.
 • De smalle inrit vanaf de Stadhouderslaan geeft dus toegang tot zowel het milieupark, gemeentelager én de brandweer. RWM heeft geen aparte ingang voor vrachtverkeer, dus onze vrachtwagens komen ook in de file te staan, om volle afvalcontainers leeg te maken.
 • Milieupark Stein heeft geen weegbrug en wordt uw afval dus geschat. Het gehele proces van schatten en betalen bemoeilijkt het houden van 1,5 meter afstand.
Waarom passen jullie dan niet gewoon wat zaken aan?

Ondanks dat wij de milieuparken beheren, zijn wij geen eigenaar van milieuparken, dat is namelijk de betreffende gemeente. Wij hebben dus geen bevoegdheden om aanpassingen aan het vastgoed te kunnen maken. Uiteraard geven wij wel adviezen en starten wij verbeterprojecten op en dit doen wij samen met de gemeente. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de gemeente.

In België zijn alle milieuparken gesloten. Waarom doet RWM dat niet, dat is namelijk het veiligst.

In België is er sprake van een algehele landelijke lockdown. Het openhouden van milieuparken is dan ook niet meer noodzakelijk. Gezien de huidige maatregelen in Nederland, is het niet nodig om alle milieuparken te sluiten.

Waarom maken jullie geen noodvoorzieningen op andere terreinen?

Wij beheren de milieuparken namens de gemeenten. Wij zorgen voor de bemensing en de operationele uitvoering. We beschikken niet over alternatieve terreinen. In samenspraak met de gemeenten wordt gezocht naar andere terreinen. Echter dit is niet eenvoudig, ook voor noodvoorzieningen gelden wettelijke regels m.b.t. milieu en vergunningen.

Er staan vaak lange files bij milieupark Geleen en in Sittard, kunnen jullie de drukte soms niet aan?

De milieuparken in Sittard en Geleen zijn geschikt voor grote bezoekersaantallen. De capaciteit is ruim toereikend en kunnen wij prima aan. Échter, milieuparken zijn plaatsen waar zeer veel mensen zich verzamelen. Dit is in deze tijd niet wenselijk en tevens verboden. Daarom hanteren wij een zogenaamde toegangsdosering. Per milieupark, mogen er slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op het milieupark zijn, conform de landelijke richtlijnen. Zodoende kan iedereen de sociale distantie hanteren en is de kans op besmetting zo klein mogelijk. Het nadeel is dus dat er files ontstaan.

Wij adviseren u om op rustige tijdstippen te komen. Rond etenstijden is het meestal het rustigst.

Milieupark Geleen heeft vier poorten, waarom gebruiken jullie de andere poort(en) niet?

Milieupark Geleen bestaat uit twee gedeelten: Het gedeelte vóór de weegbrug is voor gratis afvalstromen en het gedeelte ná de weegbrug is bedoeld voor betaalde afvalstromen. Er is een ingang voor het gedeelte van de gratis afvalstromen en aan de andere zijde daar de uitgang voor. Voor deze uitgang ligt aan de linkerzijde de weegbrug voor de bezoekers die naar het betaalde gedeelte gaan. Indien we de andere poort als ingang zouden gebruiken, kan de weegbrug niet meer gebruikt worden. Tevens is de poort bij het betaalde gedeelte ook bedoeld voor het vrachtverkeer van RWM, zodat zij niet in de rij hoeven te staan om de containers te kunnen leegmaken. De meeste bezoekers hebben vaak gemengd afval bij zich, deze zullen beide wegen moeten nemen en dan bestaat de kans dat er ineens te veel mensen op het park zijn.

Waarom worden maar 5 auto’s toegelaten op het milieupark? Het park is toch heel groot en dan kun je meer mensen toelaten waarbij de ruimte van 1,5 mtr toch gehandhaafd blijft?

De landelijke richtlijnen geven aan dat er niet meer dan groepen van 3 mensen bij elkaar mogen komen. Vaak zitten al meer mensen in de voertuigen. Daarnaast hebben de bezoekers niet slechts één fractie bij zich. Sommige mensen hebben alleen gratis, andere alleen betaald afval, maar er zijn ook mensen die hebben beide stromen bij zich. Die moeten dan aan beide kanten van het park zijn. Niet iedereen meldt dat bij de poort. Op het moment dat we meer mensen toelaten ontstaat heel snel de situatie dat er ineens te veel mensen aan de betaald kant zijn. Dit hebben we in de praktijk meegemaakt toen we dit geprobeerd hebben en toen hadden we ineens twintig personen aan de betaald kant staan. Dit is niet wenselijk.

Jullie zamelen wel PMD in aan huis, dan kunnen jullie toch ook wel gewoon oud papier inzamelen?

Het inzamelen van afval valt onder de cruciale beroepen, net als onderwijs, de zorg etc. Indien wij te maken hebben met een hoog ziekteverzuim, zullen we maatregelen moeten nemen om de afvalinzameling zoveel mogelijk te kunnen continueren. Als we niet voldoende personeel hebben om álle routes te kunnen rijden, zullen we een keuze moeten maken. Onze keuze is geweest om het oud papier voorlopig niet in te zamelen, totdat we zeker weten dat het weer kan.

Waarom kiezen jullie om het oud papier voorlopig niet in te zamelen en niet bijvoorbeeld het restafval?

Afhankelijk van het ziekteverzuim, hebben wij een prioritering vastgesteld. Dit houdt in dat afval dat op nummer 1 staat, de hoogte prioriteit heeft. Afval dat op nummer 4 staat, heeft de laagste prioriteit.

 1. Restafval wordt nog altijd het vaakst aangeboden. Daarnaast levert het opslaan van restafval problemen op voor de volksgezondheid (denk aan mensen die veel medisch afval hebben, zoals luiers of stoma’s).
 2. PMD weegt weinig, maar is volumineus, het neemt dus veel plaats in beslag. Omdat er alleen verpakkingsmaterialen in zitten, met vaak nog voedselresten, kan het gaan stinken en is niet hygiënisch.
 3. De gft container bevat etensresten en dat gaat stinken en rotten tijdens warme dagen. GF kan niet worden ingeleverd op het milieupark, dus moet het aan huis worden opgehaald. Tuinafval wordt nog apart ingezameld en kunt u ook gratis naar het milieupark brengen.
 4. ‚ÄčOud papier is niet onhygiënisch. Het is hooguit wat onhandig om thuis te bewaren, maar zal niet stinken of ongedierte aantrekken.
Waarom ligt er zoveel afval rondom de bovengrondse en ondergrondse installaties?

Mensen willen toch hun afval kwijt, zonder daarvoor netjes in de rij te hoeven staan bij het milieupark. Daarom brengen ze dit naar de bovengrondse en ondergrondse installaties in uw wijk. Helaas maken ook veel mensen misbruik hiervan en wordt er afval rondom de installaties gedumpt.

Waarom rijden jullie deze installaties dan niet vaker leeg?

We maken alle installaties al vaker leeg dan normaal gesproken het geval. Gemiddeld genomen wordt iedere container 2 tot 3x per week leeggemaakt. Het gaat echter om ca. 600 containers, dus soms kan het een paar dagen duren voordat een container weer aan de beurt is. We maken hierbij reeds gebruik van een externe partij. Door het afval dat eromheen ligt is de chauffeur ook nog extra tijd kwijt omdat hij eerst alle afval moet opruimen wat eromheen ligt voordat hij kan laden.

Ik zie ook wel eens dat hij het afval dat eromheen ligt niet opruimt. Waarom laat hij dit liggen, dan komt er toch nog meer afval?

De chauffeur kan op een dag circa 40 tot 50 installaties leegmaken, afhankelijk van het soort fractie en de afstanden die hij moet afleggen. Als hij ook nog eerst het afval moet opruimen dan krijgt hij zijn route niet af. Bij drukte kiezen we er dan ook voor om eerst de installaties leeg te maken en zoeken we naar een andere oplossing om het afval dat eromheen ligt op te ruimen. Dit opruimen gebeurd zowel door RWM als de wijkteams.

Waarom huurt RWM niet gewoon personeel in, als jullie zoveel zieken hebben?

RWM werkt dagelijks met de inhuur van personeel en materieel. Dat is in deze tijden niet anders. Echter is zulk hoog ziekteverzuim niet altijd op te vangen door externen in te huren, gezien zij met dezelfde problematieken zitten als wij. Op dit moment is het verzuim stabiel, maar we weten niet voor hoelang.

Waarom wordt de inzameling van oud papier zo lang stilgelegd, jullie medewerkers zijn toch niet zó lang ziek?

Het zijn onzekere tijden. Hoelang is men ziek? En hoeveel mensen zijn ondertussen besmet die wellicht over een paar dagen ineens ziek zijn? Het is dus lastig te voorspellen hoe het ziekteverzuim volgende week zal zijn. Er is daarom gekozen voor een algemene maatregel: Geen oud papier inzameling, tot nader bericht.

Ondanks dat er geen oud papier ingezameld wordt, ligt er toch veel oud papier buiten. Wie ruimt dat op?

Wij hebben de inzameling stilgelegd. Als er tóch papier wordt buitengezet, is dat niet toegestaan. Spreek eventueel uw buren erop aan, mogelijk is het nieuws hen ontschoten. Indien u niet weet van wie het papier is, meldt dit dan bij uw gemeente, zij ruimen het op. Houdt er rekening mee dat ook de medewerkers van de gemeente te maken hebben met een hoog ziekteverzuim, het kan dus even duren voordat uw melding wordt opgelost.

Waar kan ik mijn oud papier dan wel kwijt?

Het beste zou zijn als u uw oud papier nog even kunt opsparen. Maar als u er echt vanaf wilt, kunt u het naar een milieupark brengen. We adviseren u om dit niet te doen voor slechts één doosje papier.

Kunnen er geen zeecontainers in de wijken worden gezet, waar bewoners zelf papier in kwijt kunnen?

Zeecontainers plaatsen is mogelijk, maar lijkt ons geen veilige situatie. Stelt u zich eens voor dat uw voorganger besmet is met corona, en ín de container moet hoesten of niezen. Er vindt weinig luchtverplaatsing plaats in de container, dus de besmette lucht blijft lang hangen.

Hoe kom ik het te weten, als jullie nieuwe maatregelen nemen?

Wij communiceren zoveel mogelijk digitaal. In dit digitale tijdperk is dat de snelste oplossing om mensen te informeren en geval van calamiteiten. Wij hanteren de volgende kanalen:

 • Dit vindt u op de corona-pagina van onze website. Hier plaatsen wij als eerste de ontwikkelingen omtrent corona, als die er weer zijn. Houd dit dus goed in de gaten.
 • Het beste en snelste middel is nog altijd onze RWM-app. Stel uw toestel goed in, door toestemming te geven voor het ontvangen van pushberichten. Open de app ook regelmatig, zodat de onderliggende afvalwijzer wordt geüpdatet.
 • Op facebook zullen we ook altijd de nieuwste maatregel plaatsen, like dus onze pagina.
Kunnen jullie niet gewoon een briefje in de bus gooien bij iedereen? Want ouderen mensen hebben geen app.

Het versturen van briefjes aan huis werkt alleen bij permanente wijzigingen, als die ver van tevoren bekend zijn.  Het kost namelijk veel tijd om een briefje te maken en deze geadresseerd te bezorgen bij ca. 70.000 adressen.Voor tijdelijke maatregelen (die tevens zeer kortdag worden genomen) waarbij er nog geen einddatum bekend is, is een briefje niet het beste communicatiemiddel.

In de meeste gemeenten zien wij dat onze RWM-app een dekking heeft van meer dan 100%. Dat betekent dat er méér app-gebruikers zijn, dan adressen. Natuurlijk hebben sommige adressen 2 toestellen met de app, maar hiermee bereiken we in ieder geval een zeer groot deel van de inwoners.

Oké duidelijk, hoe kunnen wij als inwoners helpen?

Fijn dat u wilt helpen, wij waarderen dit ontzettend! Als u rekening kunt houden met onderstaande punten, zijn wij u erg dankbaar:

 • Bezoek de milieuparken alleen als het écht niet anders meer kan.
 • Kom op rustige tijdstippen. Rond openingstijd is het vaak erg druk, wacht dus eventjes en kom op etenstijden.
 • Maak er geen uitje van, breng uw afval en verlaat het park zo snel mogelijk.
 • Breng geen PMD naar het milieupark. PMD wordt nog gewoon aan huis opgehaald.
 • Indien wij nieuws naar buiten brengen via onze app/website/facebook, geef dit dan door aan uw buurt via uw lokale Whatsapp groep. Zo creëren we samen een zo groot mogelijk bereik.
 • Houd afstand van onze medewerkers en bezoekers op de milieuparken.

Terug naar overzicht