Skip to main content

Arthur Globetrotser

Astronaut Thijs

Het omvat een ochtenddeel en twee middagdelen. 

Inhoud

Drie gastlessen waarvan de eerste bijeenkomst in het teken staat van mondiale milieupijnen, verkenning, sfeer en toon. De tweede bijeenkomst staat in het teken van verdieping en de zwerfafvalprobleem specifiek.
De derde bijeenkomst staat in het teken van verwerking en hoe en- of wat is mijn aandeel hierin en wat kan ik er aan doen.

Uitgangspunten

 • Kinderen worden op hun zelfbewustzijn aangesproken;
 • Gastdocent is aangever voor het leren in de groep; samen op zoek;
 • UI-model: uitnodigen: uitzoeken, uitvinden, uitdagen;
 • Open en veilige sfeer. Kinderen mogen en kunnen zich vrij uiten;
 • Gericht op onderzoeken, verbeelding, herkennen, uitwisselen en  expressie;
 • Beelden en verbeelding als metafoor/voorstelling van de werkelijkheid.

Leereffect

 • Kinderen maken onderscheid tussen eigen behoeften en die van anderen;
 • Kinderen krijgen besef van de mondiale milieu-pijnen, plastic soep, het voorkomen-scheiden van afval- en de (zwerf-) afval-problematiek;
 • Kinderen leren over relatie mens- leefomgeving;
 • Kinderen leren onderscheid tussen duurzaam en niet duurzaam handelen;
 • Kinderen beseffen de consequenties van niet duurzaam handelen;
 • Kinderen weten wat ze zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid en het voorkomen van de (zwerf-) afvalproblematiek.

Geschikt voor

Geschikt voor de bovenbouw groep 7.