Skip to main content

Groep 5 en 6: Sloddervos en Scheetebreed

Sloddervos en Scheetebreed bestaat uit drie lessen die worden verzorgd door een gastdocent. Er kunnen 18 groepen tot 30 leerlingen aan meedoen.

Het jongetje Sloddervos en zijn hondje Scheetebreed zijn samen de rode draad door het lesprogramma voor groep 5 en 6. Spelenderwijs nemen zij de kinderen mee in hun verhaal. De leerlingen gaan zelf actief aan de slag met zwerfafval.

Inhoud

 • Wat is zwerfafval?
 • Wie maken zwerfafval? De natuur kent geen afval.
 • Gevolgen van zwerfafval (op parkniveau).
 • Mogelijke oplossingen voor zwerfafval. Kringlopen in de natuur.
 • Afval scheiden/hergebruik.
 • Cradle to Cradle (in het park).

In het lesprogramma komen deze stellingen aan bod. Kinderen leren waarom het is belangrijk is om zwerfafval te voorkomen, op te ruimen en te scheiden voor hergebruik.

Uitgangspunten

 • Kinderen worden aangesproken.
 • Gastdocent is aangever voor het leren in de groep; samen op zoek.
 • UI-model: uitnodigen, uitzoeken, uitvinden, uitdagen.
 • Open en veilige sfeer. Kinderen mogen en kunnen zich vrij uiten.
 • Gericht op onderzoeken, verbeelding, herkennen, uitwisselen, expressie.
 • Beelden en verbeelding als metafoor/voorstelling van de werkelijkheid.

Leereffect

 • Kinderen ervaren dat het moeite kost om de (directe) omgeving schoon/leefbaar te houden
 • Kinderen voelen zorg en verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor dieren, voor de natuur.
 • Kinderen ontwikkelen handelingsperspectief/ een eerste aanzet voor hun eigen bijdrage aan duurzaamheid.
 • Kinderen leren zuinig omgaan met materiaal, afval scheiden.

Geschikt voor

Dit programma is geschikt voor de middenbouw groepen 5 en 6. Of bij een combinatiegroep 5/6.