Deel deze pagina op:

Sorteeranalyse 2016

Restafval

RWM onderzoekt de samenstelling van het huishoudelijk restafval iedere twee jaar. De gemeenten hebben RWM de verantwoordelijkheid gegeven de ingezamelde afvalstromen op een zo efficiënt mogelijke wijze af te zetten. Restafval is een belangrijke fractie met hoge verwerkingskosten. Verbeteringen op dat vlak hebben dan ook grote effecten voor de inwoners. Daarom heeft RWM, net als in 2014, in juni 2016 een sorteeranalyse laten uitvoeren om inzicht te krijgen in deze stroom. Deze informatie is voor RWM ook van belang in het kader van het efficiënt afzetten van deze fractie. Daarnaast kunnen de gemeenten de informatie gebruiken in het kader van het afvalplan dat er van uit gaat dat de hoeveelheid restafval dient af te nemen naar gemiddeld minder dan 100 kg.

De sorteeranalyse wordt om de twee jaar in nagenoeg dezelfde periode uitgevoerd om er voor zorg te dragen dat de cijfers zo vergelijkbaar mogelijk zijn. De gebruikte methode voor het sorteer onderzoek is gelijk aan de werkwijze van 2012 en 2014. De uitkomst van de analyse is daardoor in hoge mate gelijk aan de voorafgaande onderzoeken. In de toekomst is RWM voornemens om het onderzoek jaarlijks uit te voeren om de effecten van het gemeentelijke beleid ( afvalplan 2016-2019) nog beter te kunnen evalueren. Op die manier krijgen we over de jaren heen een zeer scherp beeld van het scheidingsgedrag van de burger.

Bij het onderzoek is er uit iedere gemeente/wijk, een steekproefmonster van ca. 750 kg van het restafval genomen. In de laagbouw betreffen dit ca. 40 minicontainers voor restafval en in de hoogbouw 4 ondergrondse containers. De inhoud hiervan is zorgvuldig gesorteerd en geïnventariseerd, zodat er inzicht verkregen wordt in het scheidingsgedrag van de burger.

Wat als eerste opvalt als je naar de afvalberg kijkt, is dat er veel kunststof en tuinafval in het restafval zit. Dit is erg zonde, omdat dit afval gratis gescheiden kan worden en het wordt zelfs huis-aan-huis ingezamelt. Het scheiden kan dus veel beter, maar we zijn erg goed op weg!

Terug naar overzicht
Minicontainer rest Inwoners

Afvalscheiding

Afval scheiden is goed voor het milieu, maar ook voor u en uw portemonnee. Lees hier meer over hoe u verschillende afvalstromen kunt scheiden.

Brengvoorzieningen

Inwoners

Waar kunt u uw afval naartoe brengen? Lees meer over onze vijf milieuparken en de brengvoorzieningen in de Westelijke Mijnstreek.

Afvalinzameling

RWM zamelt uw huisafval in. Door middel van huis-aan-huisinzameling en ondergrondse containers voeren wij uw huisafval professioneel af.